Čistírny odpadních vod Aquastar – sedimentační

Sedimentační čistírna funguje na principu navázání nečistot na vločky vznikající promícháváním znečištěné vody s chemickými přípravky. Tento proces je nutno vždy na určitý čas zastavit, aby mohlo dojít k usazení vzniklého kalu na dně čistírny. Ten je kalovým čerpadlem dopravován do jímky nečistot.

  • Svoz a likvidaci odpadu ze separačních jímek lze zajistit prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Použitý systém čištění umožňuje odstranění znečištění ropnými látkami, tzv. NEL

Proces čištění je řízen instalovaným počitačem reagujícím na hodnoty snímané pH-sondou pro dosažení neutrálního pH 7.

Znečištěná voda je nasávána z instalované sedimentační jímky, kde dochází k odloučení pevných částic.

Vyčištěnou vodu je možno použít jako zdroj tzv. recyklované vody, pro jejíž použití je třeba speciálně upravených přístrojů. Tuto úpravu lze dodat jako součást našeho řešení.

Využitím recyklované vody je v současné době podmíněno stavební povolení pro stavbu většiny mycích linek a ručních mycích boxů.