Čistírny odpadních vod Aquastar – flotační

Flotační čistírna umožňuje stálé čištění přitékající znečištěné vody s výkonnou kapacitou 1-3 m3 / hod. Principem čištění je vázání nečistot vločkovým systémem, který je vytlačován k hladině v čistírně. Z povrchu hladiny jsou látky odebírány do separační nádoby, čímž dochází k odstranění znečištění

  • Svoz a likvidaci odpadu ze separačních jímek lze zajistit prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Použitý systém čištění umožňuje odstranění znečištění ropnými látkami, tzv. NEL

Proces čištění je řízen instalovaným počitačem reagujícím na hodnoty snímané pH-sondou pro dosažení neutrálního pH 7.

Znečištěná voda je nasávána z instalované sedimentační jímky, kde dochází k odloučení pevných částic.

Vyčištěnou vodu je možno použít jako zdroj tzv. recyklované vody, pro jejíž použití je třeba speciálně upravených přístrojů. Tuto úpravu lze dodat jako součást našeho řešení.

Využitím recyklované vody je v současné době podmíněno stavební povolení pro stavbu většiny mycích linek a ručních mycích boxů.